Sharewareversionen: prov period

Du har en komplett programvara för en begränsad provperiod: det är inte demo låsa vissa grundläggande funktioner som att lägga till ändring eller radering av data... eller en fiktiv förvaltning av dina data: det föreslås att testa alla funktioner i programvaran utan begränsningar under en testperiod på 30 dagar: verkligen denna programvara är inte gratis och släpps som shareware. Om du efter din rättegång måste du betala krävs licens.

Du kan använda denna programvara fri tid för att utvärdera tjänsten det ger för högst 30 dagar. När denna bedömning har gjorts, måste du skaffa en licens att använda. Din förståelse för principen om shareware kan göra dig respekt och belöning långa timmars arbete nödvändigt för genomförandet av programmet.

Du kommer att få din licens (aktiveringskoden) direkt efter köp online. En faktura kommer att skickas på begäran.

Licensavtal

Elektroniskt validera denna licens innebär ditt godkännande av alla regler och villkor som anges nedan. Under inga omständigheter skall denna licens utgör en försäljning av programvara eller en kopia av den. Du samtycker till att följa villkoren i denna licens. Vid oenighet med villkoren i denna licens, du måste inte verifiera den elektroniskt och därför installera inte programvaran på din dator.

Artikel 1
a. användaren hänvisar till den person (fysisk eller juridisk) som har installerat programvaran på sin dator
b. förlag/författare betyder EuropeSoftwares.
c. denna licens utgör inte en försäljning av programvara eller en kopia av den.

Artikel 2
En licens, icke-exklusiv, icke-överförbar, du har licens för att använda programvaran för en obegränsad period, utom den programvara som säljs i paketet licenser som upprättas för en period av 3 år.

Artikel 3
Det är strängt förbjudet:
a. ändra eller försöka ändra programvaran helt eller delvis,
b. Demontera eller försöka ta isär programvaran,
c. dekompilera eller restaurera mjukvaran,
d. avlägsna eller försök att ta bort de upphovsrätt som ingår i programvaran,
e. att hyra programvara,

OM DU ÄR EN AV VISAS ETT AVSNITT 3 OVAN, DINA RÄTTIGHETER ATT ANVÄNDA AVSLUTAS AUTOMATISKT. DENNA UPPSÄGNING KOMMER OM LÄGG TILL RÄTTSMEDEL I BROTTMÅL, CIVILRÄTTSLIGA ELLER ANDRA SOM FÖRLAG/FÖRFATTARE KAN UTNYTTJA.

Artikel 4
Redaktör/författare reserverar endast att ingripa i programvaran, att rätta det, anpassa det eller göra några ändringar.

Artikel 5
Det erinras om att denna programvara används som din enda ansvar och kontroll. Redaktör/författare garanterar inte att funktionerna som ingår i programvaran och att de uppfyller dina krav eller att driften av programvaran kommer att vara oavbruten eller felfri.

Artikel 6
Redaktör/författare ansvarar inte under några omständigheter för några som helst skador (inklusive, men inte begränsning, direkta eller indirekta skador som orsakats av förlust av affärsvinster, avbrott i affärsverksamhet, förlust av affärsinformation eller någon annan ekonomisk skada) följd av användning eller oförmåga att använda programvaran.
Redaktör/författare vill påminna er om att för varje dator, det rekommenderas starkt att du gör en säkerhetskopiering dagligen, veckovis och månadsvis för att bevara integriteten hos data.

Artikel 7
Programvaran tillhandahålls och licensierad "som är" utan garanti av något slag, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, utan begränsning, garantier om SÄLJBARHET och lämplighet för ett särskilt ändamål. Resultaten eller prestanda av programvaran är helt betalas av användaren.

Artikel 8
Redaktör/författare kan återkalla denna licens när som helst genom att meddela användaren av programvaran. Användaren kan säga upp licensen genom att förstöra eller radera alla kopior av programvaran.

Artikel 9
Programvaran är skyddad av lagen och av internationella fördrag om rättigheter för förlag/författare. Förlag/författare eller dess möjliga efterträdare, är endast innehavaren av alla rättigheter till immateriell egendom i programvaran. Användaren gör att endast nyttjanderätt enligt denna licens, exklusive alla andra. Användaren måste därför behandla programvaran som någon annan produkt som skyddas av copyright redaktör / (en bok eller en videokassett till exempel).

Artikel 10
Användaren, i sin egenskap av licenstagaren, är egna media som programvaran registreras eller installerat, men förlag/författare ändå innehar äganderätten till programvaran registreras på originalet och alla kopior av dessa, media oavsett i vilket eller media som original och andra exemplar kan sparas.

Artikel 11
Denna licens skall automatiskt upphöra inte uppfyller villkoren häri. I detta fall användaren förbinder sig att omedelbart förstöra programvaran samt den säkerhetskopia som kommer att kunna genomföras.

Informatique et Liberté respekt din anonymitet: dina uppgifter kommer aldrig att bytas ut. Författaren EuropeSoftwares är angelägna om att respektera individuella friheter och främst lagen av den 6 januari 1978 (avseende computing och friheter).