Wersja shareware: okres próbny

Masz pełne oprogramowanie na ograniczony okres próbny: to nie jest demo blokowania niektórych podstawowych funkcji, takich jak dodanie, zmianę lub usunięcie danych... lub fikcyjne zarządzanie danych: proponuje się, aby sprawdzić wszystkie funkcje oprogramowania bez żadnych ograniczeń podczas 30 dni okresu próbnego: rzeczywiście to oprogramowanie nie jest wolne i jest wydany jako shareware. Czy po zakończeniu okresu próbnego należy uiścić wymaganych licencji.

Ten czas wolny oprogramowanie służy do oceny usługi, jakie przewiduje maksymalnie 30 dni. Po dokonaniu oceny, musi uzyskać licencję do używania. Zrozumienie zasady shareware mogą się do poszanowania i Nagroda długie godziny pracy niezbędnych do realizacji programu.

Otrzymasz licencję (kod aktywacyjny) bezpośrednio po zakupie online. Faktury będą przesyłane na życzenie.

Umowa licencyjna

Elektronicznie sprawdzanie niniejszej licencji oznacza akceptację wszystkich warunków i warunkami określonymi poniżej. W żadnym wypadku nie powinien tej licencji stanowi sprzedaż oprogramowania lub jego kopię. Użytkownik zgadza się przestrzegać postanowień niniejszej licencji. W przypadku niezgodności z warunkami tej licencji należy nie sprawdzić go drogą elektroniczną i w związku z tym nie zainstalować oprogramowanie na komputerze.

Artykuł 1
a. użytkownik odnosi się do osoby (fizycznej lub prawnej), który zainstalowano oprogramowania na swoim komputerze
b. Wydawca/Autor oznacza EuropeSoftwares.
c. niniejszej licencji nie stanowi sprzedaży oprogramowania lub jego kopię.

Artykuł 2
Licencji niewyłącznej, niezbywalnej, jest licencji na korzystanie z oprogramowania na czas nieokreślony, z wyjątkiem oprogramowanie sprzedawane w pakiecie licencji, które są ustalane na okres 3 lat.

Artykuł 3
Surowo zabronione jest:
a. zmodyfikować lub próby modyfikacji oprogramowania w całości lub w części,
b. demontażu lub próbuj dezasemblować oprogramowania,
c. dekompilować ani odnawiać zapas towarów oprogramowanie,
d. usuwanie lub próba usunięcia autorskich zawartych w oprogramowaniu,
e. Wynajem oprogramowania,

JEŚLI JESTEŚ JEDNĄ Z CZYNNOŚCI WYMIENIONYCH W SEKCJI 3 POWYŻEJ, PRAWA DO WYKORZYSTANIA SĄ AUTOMATYCZNIE ROZWIĄZANA. TO ROZWIĄZANIE JEST JEŚLI DODAJ ŚRODKI W SPRAWACH KARNYCH, CYWILNYCH I INNYCH KTÓRE WYDAWCA/AUTOR MOŻE SKORZYSTAĆ.

Artykuł 4
Redaktor/autor zastrzega sobie jedynie prawo do interwencji w oprogramowanie, aby go poprawić, dostosowania lub wprowadzać żadnych zmian.

Artykuł 5
Przypomina się, że oprogramowanie to jest wykorzystywane jako tylko odpowiedzialności i kontroli. Redaktor/autor nie gwarantuje, że funkcje zawarte w oprogramowaniu i że one będzie spełniają wymagania użytkownika ani że działanie oprogramowania będzie nieprzerwane lub wolne od błędów.

Artykuł 6
Autor/redaktor nie ponosi odpowiedzialności w żadnym wypadku za jakiekolwiek szkody (w tym, ale nie ograniczenie, bezpośrednie lub pośrednie szkody związane z utratą zysków, przerwy w działalności, utratę informacji handlowych lub innych strat finansowych) wynikających z użytkowania lub niemożności użytkowania oprogramowania.
Autor/redaktor Przypominam ci, że do jakiegokolwiek systemu komputerowego, zdecydowanie zalecane jest wykonywanie kopii zapasowej, dzienne, tygodniowe i miesięczne w celu zachowania integralności danych.

Artykuł 7
Oprogramowanie jest dostarczane i licencji "jak jest", bez gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, włączając, bez ograniczeń, gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Wyniki lub działania oprogramowania całkowicie są ponoszone przez użytkownika.

Artykuł 8
Autor/redaktor może odwołać licencję w dowolnym momencie powiadamiając użytkownika oprogramowania. Użytkownik może wypowiedzieć licencji przez niszczenie lub usuwanie wszystkich kopii oprogramowania.

Artykuł 9
Oprogramowanie jest chronione przez prawo i traktatów międzynarodowych praw Wydawca/Autor. Wydawca/Autor i jego możliwych następców, jest tylko właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej w oprogramowaniu. Użytkownik wykonuje, że tylko prawa wymienione w niniejszej licencji, z wyłączeniem wszystkich innych. Użytkownik w związku z tym należy traktować oprogramowanie jak wszelkich innych produktów chronionych przez prawo autorskie edytor / (książki i kasety wideo, na przykład).

Artykuł 10
Użytkownik, w jego charakterze licencjobiorcy, własnych mediów, na której oprogramowanie zostało nagrane lub jest zainstalowany, ale Wydawca/Autor jednak posiada własności oprogramowania nagrane na oryginału i wszystkich kopii, mediów, niezależnie od formy, w której lub nośnika, na którym oryginał oraz pozostałe kopie mogą zostać zapisane.

Artykuł 11
Niniejsza licencja automatycznie wygasa w przypadku braku zgodności z warunkami umowy. W takim przypadku użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zniszczyć oprogramowania, jak również kopię zapasową, które będą mogły być prowadzone.

Informatique et Liberté względem Twojej anonimowości: Twoje dane nigdy nie będą wymieniane. Autorem EuropeSoftwares jest poszanowanie wolności jednostki i przede wszystkim ustawy z dnia 6 stycznia 1978 (odnoszące się do komputerów i wolności).