Shareware versie: proefperiode

Hebt u een volledige software voor een beperkte proef periode: het is niet demo vergrendelen bepaalde essentiŽle functies zoals het toevoegen van de wijziging of verwijdering van gegevens... of een fictieve beheer van uw gegevens: aan het testen van alle functies van de software zonder enige beperkingen gedurende een proefperiode van 30 dagen wordt voorgesteld: inderdaad deze software is niet gratis en wordt verspreid als shareware. Of u na de proefperiode moet u betalen de vereiste licentie.

U kunt deze software vrije tijd om te evalueren van de service die het biedt voor een maximum van 30 dagen. Zodra deze beoordeling heeft plaatsgevonden, moet u een licentie voor het gebruik. Uw begrip van het beginsel van shareware kunt aanbrengen u respect en beloning lange werkuren nodig voor de realisatie van de software.

Uw licentie (activatiecode) ontvangt u direct na aankoop online. Een factuur wordt op verzoek toegezonden.

End User License agreement

Elektronisch valideren deze licentie houdt uw aanvaarding van alle bepalingen en voorwaarden hieronder uiteengezette. In geen geval zullen deze licentie vormt een verkoop van de software of een kopie ervan. U gaat ermee akkoord zich te houden aan de voorwaarden van deze licentie. In geval van onenigheid met de voorwaarden van deze licentie, u moet niet elektronisch valideren en daarom niet doen installeer de software op uw computer.

Artikel 1
a. de gebruiker verwijst naar de persoon (natuurlijke of rechtspersonen) die software hebben geÔnstalleerd op zijn computer
b. de Uitgever/Auteur betekent EuropeSoftwares.
c. deze licentie houdt geen verkoop van de software of een kopie van het.

Artikel 2
Een licentie, niet-exclusieve, niet-overdraagbaar, u wordt licentie voor het gebruik van de software voor een onbepaalde periode, behalve de software verkocht in pakket licenties die zijn opgericht voor een periode van 3 jaar.

Artikel 3
Het is strikt verboden:
a. veranderen of proberen te wijzigen van de software geheel of gedeeltelijk,
b. demonteren of proberen te demonteren van de software,
c. decompileren of herstellen van software,
d. verwijderen of probeert te verwijderen van de auteursrechten in de software opgenomen
e. te huur van de software,

ALS U ……N VAN BENT DE EEN SECTIE 3 HIERBOVEN VERMELD, UW RECHTEN OP HET GEBRUIK WORDEN AUTOMATISCH BEňINDIGD. DEZE BEňINDIGING KOMT ALS TOEVOEGEN RECHTSMIDDELEN IN STRAFRECHTELIJKE, BURGERLIJKE OF ANDERE DIE DE UITGEVER/AUTEUR GEBRUIK KUNNEN MAKEN.

Artikel 4
De editor/auteur heeft alleen het recht om in te grijpen in de software, te corrigeren, aan te passen of breng de gewenste wijzigingen.

Artikel 5
Er wordt aan herinnerd dat deze software wordt gebruikt als uw enige verantwoordelijkheid en controle. De editor/Auteur garandeert niet dat de functies in de software opgenomen en dat zij zal voldoen aan uw vereisten of dat de werking van de software ononderbroken of fout-bevrijdt zal zijn.

Artikel 6
De editor/auteur niet aansprakelijk in geen geval voor enige schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot, directe of indirecte schade veroorzaakt door het verlies van winsten, onderbreking van de bedrijfsvoering, verlies van zakelijke informatie of enig ander geldelijk verlies) die voortvloeien uit het gebruik of de onmogelijkheid om de software te gebruiken.
De editor/auteur wil u eraan herinneren dat voor elk computersysteem, het ten zeerste aanbevolen is dat u een back-up dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse uitvoeren om het behoud van de integriteit van de gegevens.

Artikel 7
De software wordt meegeleverd en licentie 'As is', zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief, zonder beperking, garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. De resultaten of de prestaties van de software worden volledig gedragen door de gebruiker.

Artikel 8
De editor/auteur kan deze licentie op elk moment herroepen door kennisgeving aan de gebruiker van de software. De gebruiker mag de licentie beŽindigen te vernietigen of te wissen alle kopieŽn van de software.

Artikel 9
De software is beschermd door de wet en door internationale verdragen inzake rechten van Uitgever/Auteur. De Uitgever/Auteur of haar mogelijke opvolgers, is alleen de houder van alle rechten van intellectuele eigendom in de software. De gebruiker doet dat enige rechten van gebruik vermeld in deze licentie, met uitzondering van alle anderen. De gebruiker moet de software daarom behandelen als enig ander product beschermd door copyright Editor / (een boek of een video cassette bijvoorbeeld).

Artikel 10
De gebruiker, in zijn hoedanigheid van Licentiehouder, eigen de media waarop de software is opgenomen of geÔnstalleerd, maar de Uitgever/Auteur houdt toch eigendom van de software, opgenomen op het origineel en alle kopieŽn daarvan, media ongeacht de vorm waarin of de media waarop het origineel en de andere kopieŽn kunnen worden opgeslagen.

Artikel 11
Deze licentie wordt automatisch beŽindigd in het geval van niet-naleving van de voorwaarden daarvan. In dit geval de gebruiker verbindt zich ertoe om onmiddellijk vernietigen de software, alsmede de back-up die kunnen worden uitgevoerd zal worden.

Informatique et Libertť Respect uw anonimiteit: uw gegevens zullen nooit worden uitgewisseld. De auteur EuropeSoftwares streeft naar respect voor de individuele vrijheden en vooral de wet van 6 januari 1978 (met betrekking tot informatica en vrijheden).