Shareware έκδοση: δοκιμαστική περίοδο

Έχετε ένα πλήρες λογισμικό για περιορισμένη δοκιμαστική περίοδο: δεν πρόκειται για demo κλείδωμα ορισμένων ουσιαστικών καθηκόντων, όπως η προσθήκη η τροποποίηση ή η διαγραφή των δεδομένων... ή ένα φανταστικό διαχείρισης των δεδομένων σας: προτείνεται να ελέγξετε όλες τις λειτουργίες του λογισμικού χωρίς κανένα περιορισμό επί δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών: πράγματι αυτό το λογισμικό δεν είναι δωρεάν και απελευθερώνεται ως δωρεάν λογισμικό. Αν σας μετά από δίκη σας πρέπει να πληρώνετε την απαιτούμενη άδεια.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το λογισμικό ελεύθερο χρόνο για την αξιολόγηση της υπηρεσίας που παρέχει για μέγιστο διάστημα 30 ημερών. Μόλις αυτή η αξιολόγηση έχει γίνει, πρέπει να αποκτήσετε μια άδεια χρήσης. Σας κατανόηση της αρχής της Διανεμούμενο λογισμικό μπορεί να σας κάνει να το σεβασμό και την ανταμοιβή πολλές ώρες εργασίας απαιτείται για την υλοποίηση του λογισμικού.

Θα λάβετε την άδεια χρήσης (κωδικός ενεργοποίησης) αμέσως μετά την αγορά σε απευθείας σύνδεση. Τιμολόγιο θα αποσταλεί κατόπιν αιτήματος.

Άδεια χρήσης

Ηλεκτρονικά επικύρωση αυτής της άδειας συνεπάγεται αποδέχεσαι τους όρους και τις προϋποθέσεις που ακολουθούν. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει αυτή η άδεια αποτελεί μια πώληση του λογισμικού ή ένα αντίγραφό του. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους αυτής της άδειας χρήσης. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους όρους αυτής της άδειας χρήσης, σας πρέπει να επικυρώσει δεν ηλεκτρονικά και ως εκ τούτου, μην εγκαταστήσετε το λογισμικό στον υπολογιστή σας.

Άρθρο 1
α. ο χρήστης που αναφέρεται στο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό στον υπολογιστή του
β. ο εκδότης/συγγραφέας σημαίνει EuropeSoftwares.
γ. στην παρούσα άδεια δεν αποτελεί μια πώληση του λογισμικού ή ένα αντίγραφό του.

Άρθρο 2
Μια άδεια, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, είναι άδεια χρήσης του λογισμικού για απεριόριστο χρονικό διάστημα, εκτός από το λογισμικό που πωλούνται σε πακέτο αδειών που είναι εγκατεστημένοι για μια περίοδο 3 ετών.

Άρθρο 3
Απαγορεύεται αυστηρά:
α. τροποποιήσετε ή επιχειρήσετε να τροποποιήσετε το λογισμικό, εν όλω ή εν μέρει,
β. να αποσυναρμολογήσετε ή να επιχειρήσετε να το λογισμικό,
γ. απομεταγλώττιση ή επαναφέρω λογισμικό,
δ. να αφαιρέσετε ή να επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στο λογισμικό,
ε. να νοικιάσετε το λογισμικό,

ΑΝ ΕΊΣΤΕ ΈΝΑΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΡΆΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΡΙΘΜΟΎΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΆΝΩ ΕΝΌΤΗΤΑ 3, ΤΕΡΜΑΤΊΖΟΝΤΑΙ ΑΥΤΌΜΑΤΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΆ ΣΑΣ ΓΙΑ ΧΡΉΣΗ. ΑΥΤΉ Η ΔΙΑΚΟΠΉ ΑΦΟΡΆ ΑΝ ΠΡΟΣΘΉΚΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΆ ΜΈΤΡΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΈΣ, ΑΣΤΙΚΈΣ Ή ΆΛΛΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΩΦΕΛΉΣΟΥΝ ΤΟΝ ΕΚΔΌΤΗ/ΣΥΓΓΡΑΦΈΑ.

Άρθρο 4
Ο συντάκτης/συγγραφέας διατηρεί μόνο το δικαίωμα να παρέμβει στο λογισμικό, να διορθώσουμε, να προσαρμοστεί ή να κάνουν αλλαγές.

Άρθρο 5
Υπενθυμίζεται ότι το λογισμικό αυτό χρησιμοποιείται ως σας μόνο ευθύνη και τον έλεγχο. Ο συντάκτης/συγγραφέας δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες που περιέχονται στο λογισμικό και ότι θα πληρούν τις απαιτήσεις σας ή ότι η λειτουργία του λογισμικού θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα.

Άρθρο 6
Ο συντάκτης/συγγραφέας δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για ζημιές (συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορισμό, άμεση ή έμμεση ζημία που προκαλείται από την απώλεια των επιχειρηματικών κερδών, διακοπής εργασιών, απώλεια επιχειρηματικών πληροφοριών ή οποιαδήποτε άλλα έναντι χρηματικής απώλειας) που προκύπτει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του λογισμικού.
Ο συντάκτης/συγγραφέας υπενθυμίζω ότι για κάθε σύστημα υπολογιστή, συνιστάται να εκτελέσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας, καθημερινή, εβδομαδιαία και μηνιαία προκειμένου να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα των δεδομένων.

Άρθρο 7
Το λογισμικό είναι που παρέχονται και άδεια «ως έχουν» χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης βαρύνουν εξ ολοκλήρου τα αποτελέσματα ή την απόδοση του λογισμικού.

Άρθρο 8
Ο συντάκτης/συγγραφέας μπορεί να ανακαλέσει αυτή την άδεια χρήσης ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας τον χρήστη του λογισμικού. Ο χρήστης μπορεί να καταγγείλει την άδεια από την καταστροφή ή τη διαγραφή όλα τα αντίγραφα του λογισμικού.

Άρθρο 9
Το λογισμικό προστατεύεται από το νόμο, καθώς και από διεθνείς συνθήκες για τα δικαιώματα του εκδότη/συγγραφέα. Ο εκδότης/συγγραφέας ή οι διάδοχοί του δυνατόν, είναι μόνο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο λογισμικό. Ο χρήστης κάνει ότι μόνο δικαιώματα χρήσης που περιλαμβάνονται σε αυτήν την άδεια, εκτός από όλους τους άλλους. Ο χρήστης πρέπει να θεωρήσουμε το λογισμικό με κάθε άλλο προϊόν που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα συντάκτη / (ένα βιβλίο ή μια βιντεοκασέτα για παράδειγμα).

Άρθρο 10
Ο χρήστης, υπό την ιδιότητά του ως δικαιοδόχος, είναι δική τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την οποία το λογισμικό είναι καταγράφονται ή να εγκατασταθεί, αλλά ο εκδότης/συγγραφέας κατέχει, εντούτοις, ιδιοκτησίας του λογισμικού καταγράφονται στο πρωτότυπο και τα αντίγραφά τους, μέσα μαζικής ενημέρωσης, ανεξάρτητα από τη μορφή στην οποία ή το μέσο που μπορεί να αποθηκεύσει το πρωτότυπο και τα αντίγραφα άλλων.

Άρθρο 11
Παρούσα άδεια παύει αυτομάτως σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους όρους του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης αναλαμβάνει να καταστρέψει αμέσως το λογισμικό, καθώς και το αντίγραφο ασφαλείας που θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί.

Informatique et Liberté σεβασμό ανωνυμία σας: τα δεδομένα σας ποτέ δεν θα πρέπει να ανταλλάσσονται. Ο συγγραφέας EuropeSoftwares ενδιαφέρεται να σέβονται τις ατομικές ελευθερίες και κυρίως η πράξη της 6ης Ιανουαρίου 1978 (σχετικά με Πληροφορική και ελευθερίες).