Ogólne warunki sprzedaży - SEO

 

Klauzula nr 1: obiekt

Ogólne warunki sprzedaży opisanych poniżej szczegółowo prawa i obowiązki spółki EuropeSoftwares w stosunku do odwoływania się do jej świadczenia.

Wszelkie korzyści osiągnięte przez spółkę EuropeSoftwares dla konta klienta wiąże się tak, że klient stał się świadomy niniejszych ogólnych warunków sprzedaży i bezwarunkowo stosuje się do tych warunków. W ten sposób klient zrzeka się wniosek wszelkie warunki ogólne zakupu.

Klauzula nr 2: cena

Wszelkie usługi zlecone przez klienta do firmy EuropeSoftwares jest spowodowane przez samego klienta, w tym w przypadku anulowania rezerwacji przez klienta przed dostawą.

Klauzula nr 3: warunki płatności

Wypłaty świadczeń następuje przed żadnych korzyści. Płatności mogą być dokonywane:
albo czekiem lub kartą kredytową. Nie pieniężnych wysyłanych pocztą będą przyjmowane.

Klauzula nr 4: siły wyższej

Odpowiedzialność towarzystwa EuropeSoftwares nie będą mogli być wdrożone, jeśli brak lub opóźnienie w realizacji, usługę zamówić lub obowiązków opisanych w obecny ogólne warunki sprzedaży wynika z przypadku siły wyższej. Tak siły wyższej oznacza wszelkie zewnętrzne, nieprzewidywalne i niekontrolowane zdarzenia w rozumieniu art. 1148 Kodeksu cywilnego.
W związku z tym firmy EuropeSoftwares nie jest odpowiedzialne, w tym wypadku, błąd serwera, awarii komputera, a także w przypadku uderzenia lub częściowe wszelkiego rodzaju wpływ na sprawne funkcjonowanie działalności firmy EuropeSoftwares, takich jak strajki w transporcie, pocztowe usługi, dostawców energii, telekomunikacji, itp.
Wystąpienia przypadku siły wyższej ma wpływ zawieszenia wykonywania przez spółkę EuropeSoftwares zobowiązań umownych lub obecne warunki sprzedaży.

Klauzula nr 5: jurysdykcji klauzula

Wszelkie spory dotyczące interpretacji i realizacji niniejszych ogólnych warunków sprzedaży podlega prawu francuskiemu.
W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu sporu zostanie wniesiona przed sąd handlu w Strasburgu (67) - z wyjątkiem w przypadku sporu z osobą, w której zostanie zwiększona przypadku sporu cywilnego sądu lub Trybunału handlu zgodnie z pochodzeniem sporu.

 

EuropeSoftwares - wszystkie prawa zastrzeżone