Algemene verkoopsvoorwaarden - SEO

 

Component nr. 1: object

De algemene verkoopvoorwaarden beschreven hieronder uitvoerig de rechten en verplichtingen van de EuropeSoftwares bedrijf met betrekking tot de bepaling wordt verwezen naar.

Enig voordeel bereikt door het bedrijf van de EuropeSoftwares voor de rekening van een cliŽnt betekent zodat client werd bewust van deze algemene voorwaarden van verkoop en houdt zich onvoorwaardelijk met deze voorwaarden. Dus, de klant afziet van elke toepassing van een algemene inkoopvoorwaarden.

Component nr. 2: prijs

Alle diensten in opdracht van een client aan het EuropeSoftwares bedrijf is verschuldigd door de zelfde cliŽnt, met inbegrip in geval van annulering door de klant vůůr levering.

Component nr. 3: betalingsmodaliteiten

Betaling van de uitkeringen wordt voor enig voordeel verricht. Betaling kan geschieden:
hetzij per cheque of per credit card. Geen verzendende contant geld per post zal worden geaccepteerd.

Component nr. 4: overmacht

De verantwoordelijkheid van de EuropeSoftwares samenleving zal niet zitten kundig worden uitgevoerd als de storing of vertraging in de uitvoering, de service besteld of een van de verplichtingen in de huidige algemene voorwaarden van verkoop vloeit voort uit een geval van overmacht beschreven. Als zodanig, betekent overmacht elke externe, niet te voorziene en onbeheersbare gebeurtenis in de zin van artikel 1148 van het burgerlijk wetboek.
Aldus, het EuropeSoftwares bedrijf is niet verantwoordelijk, met inbegrip van ongeval, serverfout, computerstoringen, alsmede in het geval van stakingen of gedeeltelijke van welke aard op het gebied van de goede werking van de activiteiten van het bedrijf EuropeSoftwares, zoals stakingen van vervoer, postdiensten, van aanbieders in energie, telecommunicatie, enz.
Het voorkomen van een geval van overmacht heeft het effect van de opschorting van de uitvoering door het bedrijf EuropeSoftwares van de contractuele verplichtingen van de order of de huidige algemene verkoopvoorwaarden.

Component nr. 5: bevoegdheid clausule

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie en uitvoering van deze algemene verkoopsvoorwaarden is onderworpen aan het Franse recht.
Bij gebreke van minnelijke schikking, zal het geschil worden gebracht voor de rechtbank van Koophandel van Straatsburg (67) - behalve in het geval van een geschil met een persoon, in dat geval het geschil zal worden verhoogd voordat de rechtbank of de rechtbank van de handel volgens de oorsprong van het geschil.

 

EuropeSoftwares - alle rechten voorbehouden