De algemene verkoopvoorwaarden

De software is beschikbaar in download voor gratis evaluatie.

Downloaden van software is afhankelijk van een huidige mededeling, en aan de andere kant het ontbreken van blijkt haakjes infrastructuren. De software is beschermd door de wetgeving en de internationale verdragen inzake auteursrecht en intellectuele eigendom.

Het verkopen van software doet, in ieder geval, de toewijzing van rechten van reproductie, representatie, werking en meer in het algemeen alle immateriële rechten of herkennen die deelgenomen aan de realisatie van software. De koper is daarom alleen toegestaan om te installeren en gebruiken van een enkel exemplaar van het programma op een enkele computer. Het is echter in het algemeen dat de primaire gebruiker mag een tweede kopie voor archiveringsdoeleinden of als back-up maken. Natuurlijk mag de koper in het geval van meerdere licentieaankopen de software installeren op zoveel berichten vanaf gekochte licenties.

De download voor de software is toegankelijk voor de betaling. De downloadprocedure voor het testen van de software alvorens een aankoop. Software zijn beschikbaar afhankelijk van de modus van de shareware (Probeer voordat u koopt). U kunt het downloaden van software op uw gemak uitvoeren. De gebruiker is het downloaden van de software verkregen via het http-protocol. Als om welke reden voor verbinding kan een gebruiker niet doorgaan met het downloaden van software, kan het altijd onze customer service te contacteren per e-mail. Download geeft recht op de gratis updates.

-Vorming van het contract
Facturering is opgericht na de validatie van de direct afdrukbare aankoop online. De ontvangst van levering (software) is elektronisch.

-Aflevering en inontvangstneming
De auteur verbindt zich ertoe al het mogelijke doen om te verzenden de decoderingssleutel in de kortere, en deze keer zo snel als de inkooporder is gevalideerd door de client. Geschatte download gegevens overdrachtstijden zijn gegeven voor informatieve, en vertragingen geen recht aan de koper om te annuleren van de verkoop, te weigeren de goederen of om schadevergoeding te vorderen. Alle claims voor niet-naleving of ontbrekende levering van een product, hetzij door downloaden of als geschatte levertijd binnen één week na ontvangst van het product moet worden aangebracht.

-Toevallig en overmacht
De auteur is vrijgesteld van de verplichting van levering voor alle incidentele en overmacht; worden beschouwd als toevallige totale of gedeeltelijke stakingen overstromingen en branden, enz.

-Verkoop van prijs-en betalingsvoorwaarden
De prijzen weergegeven door de auteur betalen op basis van de tarieven van kracht op het moment van de opdracht. De auteur kan haar tarieven wijzigen op elk gewenst moment. De betaling van de factuur wordt gemaakt in de opdracht.

-Reserve voor prioritaire
De overdracht van de eigendom van de gedownloade of geleverde goederen te leveren is opgeschort tot volledige betaling van de prijs door de koper zonder gevolgen voor de overdracht van risico's.

-Garanties
Ook de wettelijke garantie tegen het latent gebrek als gevolg van artikelen 1641 en volgende van het burgerlijk wetboek, producten die verkocht zijn gerechtvaardigd door de uitgever. Deze garanties zijn exclusief alle andere garanties, met inbegrip van garanties van resultaat over de bevrediging van de behoeften van de klant. In alle gevallen als bedoeld in deze algemene voorwaarden, is de verantwoordelijkheid van de auteur beperkt tot genoemde exclusief vergoeding van andere schade, ongeacht de bron, geleden door de klant.

-Geschillen
De verkiezing van woonplaats wordt gemaakt van de woonplaats van de auteur. In geval van geschil met betrekking tot de uitvoering van een overeenkomst van verkoop of betaling van de prijs, zijn de rechtbank van Koophandel van Straatsburg uitsluitend bevoegd ongeacht de plaats van levering en de wijze van betaling aanvaard. Behalve speciale en schriftelijke overeenkomsten impliceren alle bestellingen zijn toetreding tot de algemene verkoopvoorwaarden van de auteur niettegenstaande een tegengestelde bepaling in haar eigen algemene voorwaarden van aankoop van het recht van de kant van de koper.

Specifieke geval van grote volume licensing

-Grote hoeveelheid type SITE-licentieverlening
Dit licentietype is speciaal gewijd en beperkt tot de sites van de bedrijven. De vergunning heeft betrekking op een groot aantal vergunningen op een enkele corporate website en zijn opgericht voor een periode van één jaar. Merk op dat de betaling wordt afgetopt, dat wil zeggen, van een aantal gekochte licenties, betaling blijft hetzelfde ongeacht het aantal licenties dat u wilt.

-Grote hoeveelheid type bedrijf-licentieverlening
Dit soort licentie is gewijd en met name bedrijven en alle sites van hetzelfde bedrijf beperkt. Deze certificaten worden vastgesteld voor een periode van één jaar. Merk op dat de betaling wordt afgetopt, dat wil zeggen, van een aantal gekochte licenties, betaling blijft hetzelfde ongeacht het aantal licenties dat u wilt.

Specifieke geval van de aangeboden certificaten (gratis * ))

Onze software licenties inbegrepen één of meer licenties aangeboden.

Voorbeelden
10 = 1 x 10 (3 x 1 = 3 gratis *)
50 = 2 x 25 (5 x 2 = 10 gratis *)
75 = 3 x 25 (5 x 3 = 15 gratis *)

Bieden voorbehouden aan particulieren en bedrijven.

Informatique et Liberté Respect uw anonimiteit: uw gegevens zullen nooit worden uitgewisseld. De auteur EuropeSoftwares streeft naar respect voor de individuele vrijheden en vooral de wet van 6 januari 1978 (met betrekking tot informatica en vrijheden).