Οι γενικοί όροι πώλησης

Το λογισμικό είναι διαθέσιμο στο download για την δωρεάν αξιολόγηση.

Λήψη λογισμικού εξαρτάται σε σημερινή ανακοίνωση, και από την άλλη πλευρά η έλλειψη υποδομών αποδεικνύεται παρένθεση. Το λογισμικό προστατεύεται από τη νομοθεσία και τις διεθνείς συνθήκες για δημιουργού και πνευματικής ιδιοκτησίας.

Πωλούν λογισμικό κάνει, σε κάθε περίπτωση, η εκχώρηση των δικαιωμάτων αναπαραγωγής, εκπροσώπηση, λειτουργία και γενικότερα όλα τα άυλα δικαιώματα ή αναγνωρίζουν που συμμετείχαν στην υλοποίηση του λογισμικού. Ως εκ τούτου, ο αγοραστής επιτρέπεται μόνο να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα απλό αντίγραφό του προγράμματος σε έναν υπολογιστή. Ωστόσο, θεωρείται γενικώς ότι ο πρωτεύων χρήστης μπορεί να κάνει ένα δεύτερο αντίγραφο για σκοπούς δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ή αρχειονομικών. Φυσικά σε περίπτωση πολλαπλών άδεια αγοράς ο αγοραστής μπορεί να εγκαταστήσετε το λογισμικό σε όσες θέσεις του αγόρασε άδειες.

Η λήψη για το λογισμικό είναι προσβάσιμο πριν από την πληρωμή. Η διαδικασία του download να δοκιμάσουν το λογισμικό πριν από την αγορά. Λογισμικού είναι διαθέσιμη ανάλογα με τη λειτουργία του το Διανεμούμενο λογισμικό (δοκιμή πριν την αγορά). Μπορείτε να εκτελέσετε το download του λογισμικού όποτε σας βολεύει. Ο χρήστης είναι το κατέβασμα του λογισμικού που αποκτήθηκαν μέσω του πρωτοκόλλου http. Αν για οποιοδήποτε λόγο για τη σύνδεση ενός χρήστη να προβούμε σε το download του λογισμικού, αυτό πάντα να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Λήψη δίνει δικαίωμα για το δωρεάν ενημερώσεις.

-Σχηματισμό της σύμβασης
Τιμολόγησης είναι εγκατεστημένος μετά από την επικύρωση της αγοράς άμεσα εκτυπώσιμα σε απευθείας σύνδεση. Η παραλαβή της παράδοσης (λογισμικό) είναι ηλεκτρονικό.

-Παράδοση και παραλαβή
Ο συγγραφέας αναλαμβάνει να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να μεταδώσει το κλειδί αποκρυπτογράφησης σε η μικρότερη, και αυτή τη φορά μόλις την παραγγελία αγοράς που έχει επικυρωθεί από τον πελάτη. Εκτιμώμενη λήψη δεδομένων μετάδοσης φορές δίνονται για ενημερωτικούς και καθυστερήσεις δεν επιτρέπουν στον αγοραστή να ακυρώσει την πώληση, να αρνηθεί τα εμπορεύματα ή για αποζημίωση. Όλες οι αξιώσεις για μη συμμόρφωση ή λείπουν παράδοσης ενός προϊόντος, είτε κατεβάζοντας ή αν προβλέπεται για την παράδοση πρέπει να γίνει εντός µιας εβδοµάδας από την παραλαβή του προϊόντος.

-Τυχαία και ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο συγγραφέας είναι απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης για όλα τα παρεπόμενα και ανωτέρας βίας: θεωρούνται ως τυχαία ολική ή μερική απεργίες πλημμύρες και πυρκαγιές, κλπ.

-Πώληση τιμή και οι όροι πληρωμής
Οι τιμές που εμφανίζονται από τον συγγραφέα χρεώνονται με βάση τους συντελεστές που ισχύουν κατά τη στιγμή της εντολής. Ο συγγραφέας μπορεί να τροποποιήσει τα ποσοστά ανά πάσα στιγμή. Η πληρωμή του τιμολογίου γίνεται στην εντολή.

-Αποθεματικό για την προτεραιότητα
Η μεταβίβαση της κυριότητας των κατεβάσει ή παράδοση εμπορευμάτων και να παραδώσει αναστέλλεται μέχρι την πλήρη καταβολή της τιμής από τον αγοραστή, χωρίς επιπτώσεις για τη μεταβίβαση των κινδύνων.

-Εγγυήσεις
Επίσης η νομική εγγύηση κατά του λανθάνοντος μειονεκτήματος που προκύπτει από τα άρθρα 1641 και μετά του αστικού κώδικα, τα προϊόντα που πωλούνται είναι εγγυημένα από τον εκδότη. Αυτές οι εγγυήσεις είναι αποκλειστικά όλες άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων εγγυήσεων αποτέλεσμα ως προς την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται σε αυτές τις γενικές συνθήκες, την ευθύνη του συγγραφέα περιορίζεται σε εκείνα που χωρίς αποζημίωση για οιαδήποτε ζημία, ανεξάρτητα από την πηγή, που υπέστη από τον πελάτη.

-Της ασκήσεως της προσφυγής
Η εκλογή της μόνιμης κατοικίας γίνεται του τόπου κατοικίας του συγγραφέα. Σε περίπτωση διαφοράς σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης ή την πληρωμή της τιμής, το Εμποροδικείο του Στρασβούργου έχει αποκλειστικώς αρμόδιο ανεξάρτητα από τον τόπο παράδοσης και τον τρόπο πληρωμής αποδεκτή. Εκτός από την ειδική και την έγγραφη συμβάσεις, όλες οι παραγγελίες συνεπάγεται την προσχώρησή τους γενικούς όρους πώλησης του συγγραφέα κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης που περιέχεται στο τους γενικούς όρους της αγοράς του δικαιώματος εκ μέρους του αγοραστή.

Συγκεκριμένη περίπτωση μεγάλο όγκο αδειών

-Μεγάλο όγκο έγκριση τύπου SITE
Αυτός ο τύπος άδειας είναι ειδικά αφιερωμένη και περιορισμένη στους χώρους των εταιρειών. Η άδεια αφορά έναν μεγάλο αριθμό των πιστοποιητικών σε μια ενιαία εταιρική ιστοσελίδα και για μια περίοδο ενός έτους. Σημειώστε ότι η πληρωμή είναι ανώτατο όριο, δηλαδή, από πληθώρα αγόρασε άδειες, πληρωμής παραμένει η ίδια ανεξάρτητα από τον αριθμό των αδειών που θέλετε.

-Μεγάλο όγκο της εταιρείας τύπου, χορήγηση αδειών
Αυτό το είδος της άδειας είναι αφιερωμένη και περιόρισε, ιδίως, επιχειρήσεις και όλες τις περιοχές της ίδιας εταιρείας. Αυτά τα πιστοποιητικά που καθορίζονται για μια περίοδο ενός έτους. Σημειώστε ότι η πληρωμή είναι ανώτατο όριο, δηλαδή, από πληθώρα αγόρασε άδειες, πληρωμής παραμένει η ίδια ανεξάρτητα από τον αριθμό των αδειών που θέλετε.

Συγκεκριμένη περίπτωση των παρεχόμενων αδειών (δωρεάν * )

Χορήγηση αδειών λογισμικού μας περιλαμβάνονται σε ένα ή περισσότερα προσφέρονται άδειες.

Παραδείγματα
10 = 1 x 10 (3 x 1 = 3 δωρεάν *)
2 x 50 = 25 (5 x 2 = 10 δωρεάν *)
75 = 3 x 25 (5 x 3 = 15 δωρεάν *)

Προσφέρουν αποκλειστικά σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Informatique et Liberté σεβασμό ανωνυμία σας: τα δεδομένα σας ποτέ δεν θα πρέπει να ανταλλάσσονται. Ο συγγραφέας EuropeSoftwares ενδιαφέρεται να σέβονται τις ατομικές ελευθερίες και κυρίως η πράξη της 6ης Ιανουαρίου 1978 (σχετικά με Πληροφορική και ελευθερίες).